O přednášejícím

Každý přednášející na naší konferenci je pečlivě vybrán pro svůj významný přínos v oblasti vodíkových technologií. Jejich zkušenosti, znalosti a vizionářské myšlenky osvětlují cestu k budoucnosti tohoto odvětví.

Doc. Jaroslav Zelenka, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.

Docent v oboru biochemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Zabývá se obory REDOX biologie, chemická biologie a materiálové vědy. Studuje vliv REDOX-aktivních látek na buněčné a molekulární procesy, které souvisí s patogenezí civilizačních chorob, nádorového bujení a stárnutí. Jeho cílem je nalézt nové přístupy v prevenci a terapii těchto zásadních zdravotních problémů. Nově přibral do svého portfolia i studium účinků molekulárního vodíku, především s ohledem na funkci mitochondrií, elektráren lidských buněk.

Další přednášející spolupracující s tímto eventem

Pharm.Dr. Milan Krajíček

Přednášející

MUDr. Lubomír Beran

Přednášející

Prof. Shigeo Ohta, Ph.D.

Prof. Shigeo Ohta, Ph.D

Přednášející

MUDr. Gabriela Hanslianová

Přednášející