O přednášejícím

Každý přednášející na naší konferenci je pečlivě vybrán pro svůj významný přínos v oblasti vodíkových technologií. Jejich zkušenosti, znalosti a vizionářské myšlenky osvětlují cestu k budoucnosti tohoto odvětví.

MUDr. Gabriela Hanslianová

Primářka lázeňské léčebně-rehabilitační péče v Lázních Teplice nad Bečvou, kde vede multidisciplinární tým lékařů, sester a fyzioterapeutů. Je vysoce respektovanou lékařkou, která svým působením v oblasti medicíny a výzkumu účinku vodíku významně přispěla k rozvoji moderní lékařské vědy. MUDr. Hansliánová se věnuje studiu různých metod aplikace vodíku v lázeňské léčbě, jako je inhalace vodíkového plynu, konzumace vodíkové vody a vývoj speciálních přístrojů pro podávání vodíku.

Další přednášející spolupracující s tímto eventem

Mgr. Jana Trdá, Ph.D.

Přednášející

MUDr. Lubomír Beran

Přednášející

Prof. Shigeo Ohta, Ph.D.

Prof. Shigeo Ohta, Ph.D

Přednášející

Pharm.Dr. Milan Krajíček

Přednášející