Program
H2 MEDTECH® 2023

Vodíková Konference 2023

Objevte léčebný potenciál Molekulárního Vodíku®

Odborný garant konference

primářka lázeňské a léčebně rehabilitační péče v Lázních Teplice nad Bečvou

prim. MUDr. Gabriela Hanslianová

Informace o programu

Cílem konference je představit léčebný potenciál molekulárního vodíku. Přednášející z akademické, vědecké i klinické sféry budou sdílet výsledky výzkumu a zkušenosti ze své klinické praxe. Konference je určena pro lékaře ze zdravotnických zařízení, státního a soukromého sektoru, ambulantní péče, stomatology a fyzioterapeuty.

Začátek

23. listopadu 2023

Konferenční sál, budova VIVA – Moravskoslezské inovační centrum, Ostrava

10:00 – 10:55 Registrace
11:00 – 11:15 Zahájení
Prof. Shigeo Ohta, Ph.D.

Vznik a rozvoj Vodíkové Terapie

Průlomový objev účinků vodíku a následný boom ve výzkumu.

 • 11:15 – 11:45
 • HLAVNÍ MÍSTNOST

Prof. Shigeo Ohta, Ph.D.

Molekulární mechanismus antioxidačního působení vodíku

Nejnovější poznatky doc. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a jeho výzkumného týmu z VŠCHT.

 • 11:45 – 12:15
 • HLAVNÍ MÍSTNOST

doc. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.

Doc. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
Coffe break

Coffee Break

 • 12:15 – 12:30

Cirkadiánní rytmy, chronofarmakokinetika a molekulární vodík

Cirkadiánní rytmy a podávání molekulárního vodíku, optimalizace jeho účinku a využití v léčbě různých onemocnění.

 • 12:30 – 13:10
 • HLAVNÍ MÍSTNOST

PharmDr. Milan Krajíček

Pharm.Dr. Milan Krajíček

Jak propojit rehabilitaci ve VR s rehabilitací s vodíkem

VR ve spojení s vodíkovou terapií a její potenciál podpořit efektivnější interaktivní rehabilitační prostředí.

 • 13:10 – 13:40
 • HLAVNÍ MÍSTNOST

Mgr. Jana Trdá, Ph.D.

Obědová pauza

 • 13:45 – 14:45
Obědová pauza

Využití vodíku v lázeňství

Využití vodíku v lázeňství nabízí nový pohled na regenerační a léčivé vlastnosti tohoto prvku. Představíme si, jak lázně integrují vodík do svých procedur a jaký má vliv na lidské zdraví.

 • 14:45 – 15:00
 • HLAVNÍ MÍSTNOST

prim. MUDr. Gabriela Hanslianová


Kazuistika z Dětské léčebny Radost

Vedoucí lékařka pro děti a dorost představí své zkušenosti s aplikací molekulárního vodíku u dětských pacientů

 • 15:00 – 15:15
 • HLAVNÍ MÍSTNOST

MUDr. Lenka Tetřevová


Praktické využití vodíku ve sportu (online přenos)

Praktické využití vodíku ve sportu, aspekty aplikace vodíku jako doplňku pro sportovce s ohledem na jeho pozitivní vliv na fyzický výkon, regeneraci a prevenci zranění.

 • 15:15 – 15:45
 • HLAVNÍ MÍSTNOST

MUDr. Pavel Malovič, Ph.D., MPH

Coffee Break

 • 15:45 – 16:00
Coffe break

Význam molekulárního vodíku pro zrychlení regenerace po tělesném zatížení

Význam molekulárního vodíku při urychlení procesu regenerace svalů a snížení zánětu po intenzivním tělesném tréninku, vodíková terapie jako efektivní nástroj na snižování svalové únavy, oxidačního stresu a zánětu.

 • 16:00 – 16:30
 • HLAVNÍ MÍSTNOST

doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.


Hojení poextrakčních ran u zdravých pacientů s podporou molekulárního vodíku

Molekulární vodík jako podpora rychlejšího a efektivnějšího procesu hojení ran po zubní extrakci, praktické zkušenosti s využitím molekulárního vodíku pro regeneraci tkáně stomatologické praxe.

 • 16:30 – 17:00
 • HLAVNÍ MÍSTNOST

MUDr. Lubomír Beran

MUDr. Lubomír Beran
Prof. Shigeo Ohta, Ph.D.

Výjimečná účinnost vodíku v aplikacích pro léčbu různých onemocnění a v péči o zdraví

Vodík jako převratný objev v oblasti medicíny přinášející nové možnosti v léčbě.

 • 17:00 – 17:30
 • HLAVNÍ MÍSTNOST

Prof. Shigeo Ohta, Ph.D.

Konec

17:30 – 17:45 Závěr a poděkování účastníkům

O události

Konference je věnována léčebnému potenciálu Molekulárního Vodíku®. Přednášející z akademické, vědecké i klinické sféry budou sdílet výsledky výzkumu a zkušenosti ze své klinické praxe. Konference je určena zejména pro lékaře ze zdravotnických zařízení, státního a soukromého sektoru, ambulantní péče, stomatology a fyzioterapeuty. Dále je určena pro odbornou veřejnost se zájmem rozšířit své znalosti.

Celodenní setkání

Připojte se k nám na intenzivní den plný diskuzí, workshopů a networkingových příležitostí. Ideální příležitost pro všechny, kteří chtějí být v centru dění v oblasti vodíkových technologií.

Setkání s lídry
vodíku

Máte jedinečnou příležitost setkat se tváří v tvář s předními odborníky a lídry v oboru. Zjistěte, co je inspiruje, jaké výzvy vidí a jaké vize mají pro budoucnost vodíku.

Kladení otázek

Máte na srdci konkrétní otázky? Toto je váš čas! Položte své otázky našim expertům a získejte odpovědi přímo od těch, kteří formují budoucnost vodíkového průmyslu.